Privacy policy

Klauzula informacyjna dla Klienta MMG Michał Węcławiak Magdalena Pasternak Sp. J.


1.        Spółka MMG Sp. J. Z siedzibą w Środzie Wlkp. ul. Bonifacego Siekierskiego 1 prowadząc działalność w postaci spółki jawnej otrzymała od Państwa informacje stanowiące dane osobowe. Będzie z nich korzystać wyłącznie do celów związanych z realizacją umów, zleceń podejmowanych na Państwa życzenie. Będzie ich również używała w ramach wykonywania obowiązków wynikających z odrębnych przepisów prawnych.

2.        Działania Spółki podejmowane są na podstawie przepisów prawa nakładających na nią obowiązki związane z wykonywaną działalnością (spełnia to wymogi art. 6. ust.1 lit.a i b).

3.        Spółka ma obowiązek prawny przechowywania Państwa danych osobowych przez okres 5 lat od momentu zakończenia wykonania zlecenia, umowy, w związku z którą te dane otrzymała.

4.        Zgodnie z obowiązującym prawem mają Państwo możliwość dostępu do informacji stanowiących Państwa dane osobowe. Możecie Państwo również dokonać ich sprostowania lub zażądać ich usunięcia, jeżeli jest to przewidziane przez przepisy ustawy.

5. Jeżeli będą Państwo mieli pytania lub wątpliwości związane z działaniami Spółki, które dotyczą informacji będących Państwa danymi osobowymi mogą Państwo przesłać na adres poczty elektronicznej: biuro@ubraniarobocze.com.pl.

6. Jeżeli będą Państwo mieli zastrzeżenia związane z działalnością Spółki, które dotyczyć będą informacji będących Państwa danymi osobowymi, mogą Państwo zwrócić się ze skargą do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

×